Regulamin korzystania z bonów podarunkowych – Baila
  1. Bony Podarunkowe Baila (dalej nazywane Bonami) upoważniają okaziciela do skorzystania ze wszystkich usług oferowanych w Restauracji Baila Show&Dining zgodnie z wartością posiadanego bonu.
  2. W ofercie dostępne są Bony o wartości 200zł, 500zł, 1000 zł, bilety wstępu, zakup butelki wina oraz butelki szampana G.H. Mumm 0.7l.
  3. Bony można nabyć bezpośrednio w Restauracji Show&Dining. + obecnie również poprzez stronę internetową
  4. Bon nie może zostać zwrócony ani wymieniony na gotówkę.
  5. Istnieje możliwość dopłaty do posiadanego Bonu, jeśli Użytkownik Bonu chce skorzystać z usług, których wartość przewyższa wartość bonu.
  6. Okres ważności Bonu wynosi 3 miesiące od dnia jego wystawienia, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu.
  7. Niewykorzystanie Bonu zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu Bonu jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Restauracji Baila z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
  8. Posiadacz Bonu zobowiązany jest do jego okazania przed poproszeniem o rachunek fiskalny.
  9. Niniejszy Regulamin korzystania z Bonów stanowi integralną część zakupu Bonów. Użytkownik Bonu oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
  10. Regulamin korzystania z Bonów obowiązuje od dnia 23.06.2017r. i jest dostępny w Restauracji Baila Show&Dining (ul. Grzybowska 60, 00-844 Warszawa)

Regulamin zakupu biletów

Regulamin bonów

Kontakt

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 12:00 – 23:00
Wtorek: 12:00 – 23:00
Środa – piątek: 12:00 – 1:00
Sobota: 20:30 – 3:00
Niedziela: nieczynne

Zarezerwuj online